Gezond?

 

Vandaag was een dag waarop alle kinderen op school een algemene gezondheidscheck kregen. Waar nodig krijgen ze extra vitamines, tanden worden gecontroleerd (en waar nodig een afspraak met de tandarts gemaakt), nieuwe tandenborstels en – pasta uitgedeeld, gewogen, gemeten, nagels geknipt, naar problemen gevraagd en op een formulier genoteerd. Een hele organisatie met zoveel kinderen, maar onze leraren hebben voor hetere vuren gestaan! Een goed begin van het nieuwe schooljaar.