CORONA & ONDERWIJS

Het is nog altijd een hoop organiseren om te zorgen dat de kinderen die nog niet naar school kunnen, tóch onderwijs krijgen. Huiswerk voorbereiden, zorgen dat ze het komen ophalen, huiswerk nakijken, bijsturen, stimuleren, de thuissituatie in de gaten houden. Maar ons team heeft een fantastisch begeleiding op touw gezet zodat ze kinderen niet teveel achter raken. Uiteraard betalen wij de salarissen ook 100% door.