ANBI DETAILS

ANBI

imgresSinds 1997 zijn wij door de fiscus aangemerkt als ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling (voorheen Artikel 24 Successiewet). Dit betekent dat uw gift aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen.

Voor meer informatie over ANBI klik hier.  Als u onze gegevens wilt opzoeken in het fiscale register, gebruik dan de zoektermen Duniya en Bantega.

 

 1. NAAM VAN INSTELLING:
  Stichting Duniya
  ……..
 2. KvK & FISCUS: 
  Inschrijving KvK Leeuwarden Stichtingenregister nr. 41005486
  RSIN (fiscaal nummer) 8049.35.993
   
  ……..
 3. POSTADRES:
  Schoterdijk 1,
  8538 RL Bantega
  info@duniya.org
  ……..
 4. DOELSTELLING:
  Het hoofddoel van Stichting Duniya is het ondersteunen van projecten in ontwikkelingslanden, direct of indirect, met hulp van lokale personen of organisaties, om de levensomstandigheden van de allerarmsten te verbeteren. Op dit moment zijn wij actief in India en Vietnam. Hier vertellen we meer >>
  ……..
 5. HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN:
  – medische projecten in Vietnam
  – ondersteunen van een revalidatieproject in Vietnam
  – een school voor allerarmsten in India
  – vrouwengroepen in India
  – een kleinschalig atelier in India
  – kleinschalige medische activiteiten in India
  ……..
 6. BESTUURSSAMENSTELLING:
  Mirjam Letsch: voorzitter (mirjam@duniya.org)
  Anouk van der Stam: secretaris (info@duniya.org)
  Debby Ego: penningmeester (debby@duniya.org)
  ……..
 7. BELONINGSBELEID:
  Alle bestuursleden werken op basis van vrijwilligheid, d.w.z. zonder salaris / vergoeding. Gemaakte onkosten worden gedeclareerd en verantwoord.
  ……..
 8. ACTUEEL VERSLAG
  Wij houden met grote regelmaat (d.w.z. meermaals per week) onze Facebookpagina bij met een verslag van onze activiteiten. Afgezien van deze updates, versturen wij circa 2 keer per jaar een digitale nieuwsbrief aan onze donateurs. Daarnaast notuleren wij onze vergaderingen, minimaal twee keer per jaar.
  ……..
 9. FINANCIËLE VERANTWOORDING
  jaarcijfers 2012
  jaarcijfers 2013
  jaarcijfers 2014 
  jaarcijfers 2015
  jaarcijfers 2016
  jaarcijfers 2017
  jaarcijfers 2018
  jaarcijfers 2019
  jaarcijfers 2020