DUNIYA DECORATION

NetherlandsDuniya Decoration is een kleinschalig atelier in INDIA geleid door Asha Gupta. Er werkt een vaste groep van 4 medewerksters die allemaal een eerlijk loon ontvangen. De werktijden van de dames zijn aangepast aan hun eigen leven zodat het voor de vrouwen mogelijk is om hun gezinsleven te combineren met werk. Het atelier is daarom 6 dagen per week open van 09.30 tot 13.00u. Er zijn al heel wat baby’s geboren en de vrouwen mogen net als in Nederland met betaald zwangerschapsverlof.
Behalve de inkomsten, is ook de sociale functie van het atelier heel belangrijk. De vrouwen ontsnappen aan het moeilijke leven in de wijk, ze helpen elkaar bij problemen of worden door het atelier bijgestaan bij urgente zaken. Onlangs is de jongste werkneemster van het atelier getrouwd, zij heeft van de andere collega’s  advies gekregen over de huwelijksdag, de huwelijksnacht en over wat er nu als jonge bruid van haar wordt verwacht.

Als het atelier grote opdrachten ontvangt, dan worden uit de wijk diverse vrouwen betrokken bij het werk. Op deze manier kunnen meerdere vrouwen een inkomen krijgen. Afgelopen jaar hebben tientallen vrouwen meegeholpen met het breien van lapjes voor de wollen dekens. Een succesvol project voor Duniya Decoration, want het doel van Asha Gupta en haar collega’s is om zoveel mogelijk vrouwen aan het werk te helpen.

Het unieke aan de werkwijze van Duniya Decoration is het dagelijks contact tussen het bestuur van Stichting Duniya in Nederland en het atelier. Door jarenlange samenwerking kan iedereen met elkaar lezen en schrijven. Niets is te gek voor het team van Asha, de vrouwen zijn leergierig en hebben door verschillende opdrachten veel ervaring op gedaan. De dames hebben in de afgelopen jaren de volgende succesvol verkochte producten gemaakt en verkocht:

 • stoffen verjaardagsslingers in diverse kleuren en geboorteslingers
 • stoffen letters van het alfabet
 • yoga mat tassen (in opdracht van Yoga Festival, Terschelling)
 • stoffen poppen Ziza en Zizu (in opdracht van ontwerpster Thessa Schippers)
 • labels voor het merk LE PEP (dameskleding)
 • wollen lapjesdeken
 • speelkleden/box dekens voor kinderen
 • tasjes voor het verpakken van de Street Food boeken
 • kerstversiering
 • tassen voor Soulfood

 

Voor meer informatie en het bespreken van mogelijke orders: mail Debby!


United KingdomDuniya Decoration is a small-scale studio in INDIA led by Asha Gupta. A fixed group of 4 people are employed there who all receive a fair wage. The working hours of the ladies are adapted to their own lifestyles to enable the women to combine their family life with work.  The studio is open 6 days a week from 9h30 to 13h00.  A lot of babies have been born there and the women may, just like in the Netherlands, take paid maternity leave.
Apart from the income, the social function of the studio is also very important. The women escape the difficult life in the district, they help each other in case of problems or are assisted by the studio in urgent matters. The youngest employee of the studio recently got married; she received advice from the other married colleagues on the wedding day, the wedding night and as to what is expected of her as a young bride.

Various women in the district are involved in the work if the studio receives large orders.  Thus, several women can earn an income. Last year, dozens of women helped knitting patches for woollen blankets. A successful project for Duniya Decoration, because Asha Gupta and her colleagues’ intention is to give work to as many women as possible.

The unique feature of the working method at Duniya Decoration is the daily contact between the Board of Stichting Duniya in the Netherlands and the studio.  Through years of cooperation, everyone can read and write to each other.  Nothing is too crazy for Asha’s team, the women are eager to learn and have gained a lot of experience following different assignments. The ladies have made and sold the following successful selling products in recent years:

 • fabric birthday garlands in various colours and birth garlands
 • fabric letters of the alphabet
 • yoga mat bags (ordered by Yoga Festival, Terschelling)
 • Ziza and Zizu rag dolls (commissioned by designer Thessa Schippers)
 • labels for the brand LE PEP (ladies clothing)
 • woollen patchwork blanket
 • dress-up play clothes/box blankets for children
 • carrier bags for wrapping the Street Food books
 • Christmas decorations
 • bags for Soul food

 

For more information and discussing possible orders: mail Debby!