DUNIYA NUTRITION

NetherlandsAlle kinderen op onze scholen krijgen dagelijks een warme maaltijd, ter plekke met verse ingrediënten bereid. In INDIA staat onze kokkin Anju achter de pannen. We hebben een gezond, voedzaam vegetarisch weekmenu samengesteld waardoor de kinderen heel afwisselend eten. Voor sommige van hen is het de enige warme maaltijd op een dag, want thuis zijn er zo weinig inkomsten dat warm eten niet vanzelfsprekend is.
Behalve deze leerlingen, zijn ook een aantal (straat)arme  wijkbewoners en soms hele families in ons voedselprogramma opgenomen. Zij zijn door ziekte, door de dood van een kostwinner of door andere omstandigheden zo in de problemen gekomen, dat zij aansprak kunnen maken op ons noodvoedselprogramma. Elke dag komen ze rond lunchtijd met een tiffin box (een metalen lunchbox) voor een warme maaltijd. Andere families krijgen rijst, linzen, suiker, meel en bereiden thuis de maaltijd zelf. Voor deze volwassenen is dit vaak een tijdelijke oplossing. Gezamenlijk zoeken we naar een manier waarop deze mensen niet meer van ons afhankelijk zijn. Zo hebben we al een aantal ouderen (weduwen) een lening gegeven waarmee zij een klein winkeltje konden starten en nu weer onafhankelijk zijn.

Ook in VIETNAM worden er dagelijks verse maaltijden bereid, maar dan meerdere keren op een dag omdat deze kinderen in het door Duniya ondersteunde rehabilitation centre wonen en naar school gaan. Ook hier een uitgebreid weekmenu dat in de afgelopen jaren veel gevarieerder is geworden. Aten de kinderen eerst vooral rijst met ‘varkensvet’, nu staan er veel verse groenten en tofu of omelet op het programma. Er wordt met liefde gekookt.

check

 

Zelf een keertje Indiaas of Vietnamees koken? Probeer dan eens een recept uit Street Food India of Street Food Vietnam van Mirjam Letsch. De helft van de opbrengst van deze kookboeken wordt geïnvesteerd in bovengenoemde schoolmaaltijden. Jij lekker eten? Zij lekker eten! Bezoek de website van Local Kitchen Stories voor meer informatie en de bestelpagina.


United KingdomAll children in our school get a hot meal every day, prepared on the spot with fresh ingredients. Our cook Anju runs the kitchen in INDIA. We have prepared a healthy, nutritious vegetarian weekly menu, providing the children with a large variety of food. For some of them it is the only hot meal of the day, because there is so little income at home, hot food is not a matter of course.
Apart from these students, a number of poverty stricken neighbourhood residents and sometimes entire families are also included in our food programme. As they ended up in such difficulty due to illness, the death of a breadwinner or due to other circumstances, they can make use of our emergency food programme. They come around lunch time every day with a tiffin box (a metal lunch box) for a hot meal. Other families receive rice, lentils, sugar and flour and prepare the meal themselves at home. For these adults, this is often a temporary solution. Together we look for a way in which these people no longer depend on us. We have already given a loan to a number of older people (widows) with which they could start a small shop, and now they are independent again.

Fresh meals are prepared daily in VIETNAM too, but at more times every day because these children live and go to school at the Duniya supported rehabilitation centre . Here too, there is an extensive weekly menu that has become much more varied in recent years. At first, the children ate mostly rice with ‘lard’, now there are lots of fresh vegetables and tofu or omelettes on the menu. Cooking is done with love.

check

 

Feel like trying your hand at Indian or Vietnamese cooking? Then try a recipe from Street Food India or Street Food Vietnam by Mirjam Letsch. Half of the proceeds of these cookbooks are invested in the above school meals. You want to eat good food? Then they can eat good food! Visit the Local Kitchen Stories website for more information and the order page.