STEUN ONS! SUPPORT US!

Doneren was nog nooit zo makkelijk: we hebben een Tikkie!
Onze gegevens staan onder de foto: gewoon ‘ouderwets’ overmaken kan ook, uiteraard.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

Wij ontvangen geen subsidies, en zijn voor ons werk volledig afhankelijk van particuliere giften.
Donateu
rs kunnen zich abonneren op onze digitale nieuwsbrief

NB: onze voorkeur gaat uit naar rechtstreeks overboeken van uw eigen bankrekening naar de onze (zie gegevens hier onder) omdat op die manier geen kosten gemaakt worden. Andere opties rekenen 10% bemiddelingskosten, en dat kan bij grotere donaties veel schelen!

Middels onze sponsorpakketten kunt u Duniya steunen op een manier die u zelf bepaalt, we hopen dat er een project bij zit dat u aanspreekt.

Een individueel kind/persoon sponsoren is niet mogelijk, iedereen is bij ons gelijk. Na uw donatie wordt u middels onze nieuwsbrief, website, Facebook en Twitter op de hoogte houden van de projecten van Stichting Duniya. Stelt u dit prijs dan ontvangen we graag uw gegevens via dit adres. Uit India ontvangt u een klein presentje, dus vergeet uw huisadres niet!

PAKKET 7: ALGEMEEN FONDS

PAKKET 7: ALGEMEEN FONDS

BANKGEGEVENS

ABN-AMRO  NL22ABNA0441624383
t.n.v. Stichting Duniya, Bantega

Buitenlandse overboekingen:
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL22ABNA0441624383

KvK & FISCUS

Inschrijving KvK Leeuwarden Stichtingenregister nr. 41005486
RSIN (fiscaal nummer) 8049.35.993

ANBI

Sinds 1997 zijn wij door de fiscus aangemerkt als ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling (voorheen Artikel 24 Successiewet). Dit betekent dat uw gift aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen.

Voor meer informatie over ANBI klik hier.  Als u onze gegevens wilt opzoeken in het fiscale register, gebruik dan de zoektermen Duniya en Bantega.


United KingdomWe receive no subsidies, and we are completely dependent on private donations for our work.
Donors can subscribe to our digital newsletter.

Note: we prefer direct transfers from your bank account to ours (see the details below) because that way no fees are raised. Other options take a 10% agency fee, and that can make a huge difference with larger donations!

 

BANK DETAILS

ABN-AMRO  NL22ABNA0441624383
Name: Stichting Duniya, Bantega

Foreign transfers:
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL22ABNA0441624383

CoC & TAX

Registration with the CoC Leeuwarden Foundations Registry no 41005486
RSIN (fiscal number) 8049.35.993

ANBI

Since 1997, we have been classified by the tax authorities as an ANBI: a General Profit Institution [Algemeen Nut Beogende Instelling] (ex Article 24 Succession law). This means your gift is deductible from your taxable income.
We also have a Paypal account for our foreign supporters. Click the button above to directly visit our Paypal page.